เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่า การคลอดลูกน้อยจะสมบูรณ์และปลอดภัย และช่วงเวลาแห่งการคลอดเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิต
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี| โรงพยาบาลสุขุมวิท