โรงพยาบาลสุขุมวิทขอขอบคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เชื่อมั่นไว้วางใจโรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 5, 6 และ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา