กำหนดการฉีดวัคซีน Moderna ไตรมาส 4/2564 | โรงพยาบาลสุขุมวิท
Q&A Vaccine Moderna | โรงพยาบาลสุขุมวิท
ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ Moderna | โรงพยาบาลสุขุมวิท
ประกาศจากโรงพยาบาลสุขุมวิทเรื่อง "วัคซีนทางเลือก Moderna"
เนื่องด้วยโรงพยาบาลสุขุมวิทจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรัีกษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี
รพ.สุขุมวิท ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปี 2562
[email protected] : @sukumvithospital ช่องทางใหม่ สำหรับการติดต่อที่ง่ายๆ ข่าวสาร ข้อมูล และโปรโมชั่นต่างๆ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ได้จัดการเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์ผสมผสาน"