รายละเอียดการฉีด Moderna วัคซีนทางเลือก พร้อมวิธีการชำระเงิน | โรงพยาบาลสุขุมวิท
เนื่องด้วยโรงพยาบาลสุขุมวิทจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรัีกษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี
รพ.สุขุมวิท ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปี 2562
LINE@ : @sukumvithospital ช่องทางใหม่ สำหรับการติดต่อที่ง่ายๆ ข่าวสาร ข้อมูล และโปรโมชั่นต่างๆ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ได้จัดการเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์ผสมผสาน"