ร่วมงานกับเรา

 

ฝ่ายการพยาบาล

     
 1. พยาบาลวิชาชีพ OR, ER (Senior Nurse)
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์เฉพาะทาง อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการสอนงาน, มีใจรักการบริการ, สื่อสารภาษาอังกฤษได้
       

 2. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (Ward)   
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • เพศหญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพฯ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
       

 3. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA/NA), OPD, ER, Ward, OR, ผู้ช่วยห้อง LAB, ผู้ช่วยห้องยา    
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • วุฒิ ม.6 อายุ18 ปีขึ้นไป
  • จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือนหรือ 420 ชม.)
  • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มนุษสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
       

ฝ่ายสนับสนุนบริการ


 1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และล่ามอังกฤษ (Customer Sevice & English Interpretor)
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • Welcome customer / patients as they arrive at the CSR counter and inquire into how they would like to be assisted.
  • Coordinate service and administrative to serve comfort and utmost satisfaction.
  • Provides accurate interpretation and translation for customer / patients.
  • Provides Customer Satisfaction Survey.
  • Perform other duties as assigned. 
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • Bachelor’s degree in Business or any related field.
  • Age less than 35 years old.
  • Excellent verbal communication skill.
  • Strong capability in customers handling and service mindset.

 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sales)
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • เสนอขายโปรแกรมด้านสุขภาพต่างๆของโรงพยาบาล
  • ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การบริการด้านสุขภาพเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
  • อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใชัภาษาอังกฤษได้ระดับดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษสัมพันธ์ดี
 3.      
 4. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลวางแผนการโปรโมทผ่านสื่อ Online ทั้งหมด Facebook, Line, Instagram, Website (ในส่วนลง Contents ต่างๆ เช่น บทความสุขภาพ, ประวัติแพทย์) YouTube, Google Ads
 • ยิง Ad โฆษณาผ่าน Facebook รวมถึงดึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาให้เพิ่มยอดขาย หรือพัฒนาการลง Ad โฆษณาให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น
 • เพิ่ม Engagement ของ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจให้มีความเคลื่อนไหว และเพิ่มจำนวนผู้ติดตามใน Facebook และ Social Media อื่นๆ
 • คอยประสานงาน ตอบคำถามลูกค้าด้านสุขภาพ โปรโมชั่น และการบริการ และทำนัดบริการที่ติดต่อผ่าน Social Media และ E-mail กับทีมงานภายใน
 • เขียน Contents หรือสร้าง Contents ด้านสุขภาพที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถออกแบบงานกราฟฟิกเพื่อลง Social Media ได้ในระดับหนึ่ง
 • วัดผลและรายงานข้อมูลของแคมเปญทางการตลาดออนไลน์
 • สามารถใช้ Digital Marketing tools ได้อย่างชำนาญ Facebook, Line, Google Analytics, Google AdWords, YouTube, Instagram
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ เนื่องจากต้องตอบ E-mail ลูกค้าต่างชาติ
     

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลา : 08.30 - 17.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2391-0011 ต่อ 842, 843 หรือ 081-358-8766
E-mail : [email protected]