อาคารโรงพยาบาลสุขุมวิท

บริเวณโถงต้อนรับ

ส่วนต้อนรับสำหรับชาวอาหรับ