ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลสุขุมวิท

  เพียบพร้อมด้วยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจเเละหลอดเลือด อย่างครบวงจรในทุกขั้นตอนตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยระยะเริ่มต้น การรักษา เเละการตรวจสวนหัวใจ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ ด้วยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

การบริการ / ตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจบันทึกคลื่นหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง
 • การตรวจดูพยาธิสภาพของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128 SLICE CT SCAN) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซี่ยมที่ผนังหลอดเลือด (CALCIUM SCORE)
 • ตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT CALCIUM SCORE)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM)
 • การตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังการออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS ECHO ) หรือ ก่อนและหลังให้ยา (DOBUTAMINE STRESS ECHO)
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI : ANKLE BRACHIAL INDEX)
 • การบันทึกความดันโลหิตเเบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง (ABPM : Auto Blood Pressure Monitor)
 • การตรวจวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
  • การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจ
  • การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดที่อวัยวะอื่นๆ

 

การตรวจคัดกรอง

 • การตรวจสุขภาพหัวใจ และหลอดเลือด (Heart Screening Check up Program)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายนอกร่างกาย (Non invasive)

 

การรักษาโรคหัวใจด้วยการสวนขยายหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัด

  ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เมื่อมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนจากภาวะฉุกเฉิน

 

การรักษากลุ่มหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด

 • การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการฉีดสี
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนด้วยบอลลูน (balloon)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนด้วยบอลลูนร่วมกับขดลวดค้ำยัน (balloon with stent)
 • การรักษาเส้นเลือดอุดตัน โดยอาจจะไม่ต้องผ่าตัด ด้วยหัวกรอกากเพชร (rotabrator)
 • การจี้ตัดวงจรไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ (EPS With Abration)

 

การรักษากลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจด้วยการผ่าตัด

 • การผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ (bypass)

 

การรักษากลุ่มอาการโรคหัวใจแต่กำเนิด

 • การผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจ

 

การรักษากลุ่มอาการผิดปกติของลิ้นหัวใจ

 • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเพื่อใส่ลิ้นหัวใจเทียม

 

การรักษากลุ่มอาการหัวใจเต้นผิดปกติ

 • การใส่เครื่องกระตุ้น เเละกระตุกหัวใจ (Pace Maker and AICD)

 

การรักษากลุ่มอาการหลอดเลือดอื่นๆ

 • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่คอ
 • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ขา
 • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหลอดเลือดที่โป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

 

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องตรวจหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST)
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAPLY)
 • เครื่องหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128 SLICE CT SCAN)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ELECTROCARDIOGRAPLY)
 • เครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter)
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrokardiograph)
 • หัวกรอกากเพชรชนิดพิเศษ (Rotablator)
 • เครื่องบันทึกความดันโลหิตเบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง (Auto Blood Pressure Monitor)

 

การให้บริการทางการแพทย์ด้านหัวใจ

 • การตรวจวินิจฉัยโรคทางหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจเกี่ยวกับการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 128 slide)
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนักหัวใจ

 

 

 • การตรวจดูพยาธิสภาพของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128 slice CT scan) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซี่ยมที่ผนังหลอดเลือด (Calcium Score)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังการออกกำลังกาย (Exercise Stress Echo) หรือก่อนและหลังให้ยา (Dobutamine Stress Echo)
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด
 • (ABI : Ankle Brachial Pressure Index)
 • การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid Doppler)

ศูนย์โรคหัวใจ 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด : 
เปิดบริการ ทุกวัน 07.00 - 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
- เวลา 07.00 น. - 20.00 น.
  ติดต่อ 02-391-0011 ต่อ 665, 666
- เวลา 20.00 น. - 07.00 น.
  ติดต่อ 02-391-0011 ต่อ 753, 755

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์โรคหัวใจ


สาระความรู้ศูนย์โรคหัวใจ