ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง


          ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลสุขุมวิท  พร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อยังชีพผู้ป่วยจนกว่าจะมาถึงโรงพยาบาล และได้รับการรักษาต่อเนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


บริการของเรา
          บริการรถฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญ  ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง


รถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงในการกู้ชีพและช่วยการเต้นหัวใจ
ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์โรคหัวใจ 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดที่ ศูนย์หัวใจ


ติดต่อศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  โทร 02-391-0011 ต่อ 130-132