ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุขุมวิท

          ด้วยชื่อเสียงอันยาวนาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีก้าวล้ำ ความอบอุ่นเป็นมิตร และความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสุขุมวิทจะยังคงมุ่งมั่นมอบบริการทางการแพทย์ในทุกสาขา คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาพื้นฐานสำคัญ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลของเราได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยดีเสมอมา เราพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ โดยมุ่งหวังพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ
 

พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท 

          อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ครบครันทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา  พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ    เน้นการให้บริการชั้นเลิศ ภายใต้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสะอ้าน  สะดวกสบาย และอบอุ่น

          อาคารศูนย์การแพทย์  โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นอาคารขนาด 16 ชั้น ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยจำนวน 243 ห้อง ศูนย์การรักษาโรคต่างๆ  ห้องตรวจโรค 95 ห้อง สามารถรองรับและให้บริการผู้ป่วยได้ราว 2,000 คนต่อวัน ห้อง ICU และ CCU (Coronary Care Unit ห้องอภิบาลผู้ป่วยหัวใจ) จำนวน 14 เตียง   นอกจากนี้ ยังมีที่จอดรถที่กว้างขวาง  รองรับรถได้ราว 300 คัน