รู้จักโรงพยาบาล


          โรงพยาบาลสุขุมวิทเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 40 ปี เดิมเป็นโรงพยาบาลของกองทหารอเมริกัน ใช้ชื่อว่า Fifth Field U.S. Army Hospital ก่อตั้งขึ้น และ เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 ด้วยทุนดำเนินการ 5 ล้านบาท จำนวนเตียง 110 เตียง และบนพื้นที่ 9 ไร่เศษ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆในกรุงเทพฯ ถึงวันนี้เป็นเวลา 40 ปีพอดี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิทมีอาคารที่จะรับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพียงหลังเดียวซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้นและอาคารหลังนี้ได้มีการปรับปรุงภายในอาคารทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยลดลงเหลือ จำนวนเตียง 72 เตียง

          อาคารใหม่มีความสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 5 หมื่นตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 243 เตียง มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้มากกว่า 2,000 รายต่อวัน

          โรงพยาบาลสุขุมวิท ยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ "เน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็นหลัก เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา"
 

ประวัติโรงพยาบาล

 •  

  พ.ศ.2558

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลสุขุมวิทอย่างหาที่สุดมิได้

 •  

  พ.ศ.2557

  อาคารศูนย์การแพทย์ อาคารใหม่ของโรงพยาบาลสุขุมวิท ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และพร้อมเปิดให้บริการ ครบครันด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

  อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นอาคารสูง 16 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย จำนวน 243 ห้อง ห้องตรวจโรค 95 ห้อง ห้อง ICU และ CCU จำนวน 14 เตียง สามารถรองรับและให้บริการผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 คนต่อวัน อาคารที่จอดรถ รองรับได้ 300 คัน 

 •  

  พ.ศ.2554

  โรงพยาบาลสุขุมวิทได้เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ อาคารใหม่ ขนาด 16 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น

 •  

  พ.ศ.2550

  กว่า 3 ทศวรรษที่โรงพยาบาลสุขุมวิทยืนหยัดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชนด้วยมาตรฐานคุณภาพและค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยมุ่งเน้นการรักษาโรคอย่างปลอดภัยด้วยการแพทย์สมัยใหม่ อีกทั้งโรงพยาบาลสุขุมวิทยังคงเดินหน้าพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานในโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาโรคเชิงลึกทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในย่านถนนสุขุมวิท และละแวกใกล้เคียง

 •  

  พ.ศ.2520

  โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลเอกชนรุ่นบุกเบิก ณ ทำเลทองบนถนนสุขุมวิท เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 มีหลักปรัชญาการบริการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

 •  

  ก่อนปี พ.ศ. 2520

  ในช่วงแรกเริ่ม ซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนาม โรงพยาบาลสุขุมวิทเป็นโรงพยาบาลสนามของสหรัฐอเมริกาในนาม Fifth Field U.S. Army Hospital ต่อมาเมื่อสิ้นสุดสงคราม ทหารอเมริกันแยกย้ายกลับประเทศ เหลือไว้เพียงสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยี ซึ่งเรียกได้ว่าทันสมัยมากแม้ในยุคแรกของการก่อตั้ง