คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล บริษัท เสือร้องไห้ จำกัด,บริษัท แอปริคอท จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดโครงการบริจาคโลหิต
เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวาน
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อมาบริจาคโลหิตที่งาน BloodforDAD ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโถง 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
ร่วมเป็นผู้ให้ ตามคำสอนของพ่อ บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.