ภาพบรรยากาศภายในงาน Good health Great heart เฮลตี้ทั้งตัว หัวใจแฮปปี้ภาพบรรยากาศภายในงาน Good health Great heart เฮลตี้ทั้งตัว หัวใจแฮปปี้เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566

โดยภายในงานมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่, การดูแลตนเองตั้งแต่ช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงไตรมาสสุดท้าย และแนวทางการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายในช่วงที่ตั้งครรภ์จากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช


พร้อมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ได้อธิบายเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังคลอด รวมถึงขั้นตอน วิธีการดูแลเด็กในกรณีที่มีความเสี่ยง, การเลือกสถานที่ฝากครรภ์และคลอดที่มีความพร้อมในด้านสูติ-นรีเวช และศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ


โรงพยาบาลสุขุมวิท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในกิจกรรมครั้งถัดไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: