โรงพยาบาลสุขุมวิทได้รับเกียรติเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนโรงพยาบาลสุขุมวิทได้รับเกียรติเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดย CCN ( CHINA CAMPUS NETWORK)


โรงพยาบาลสุขุมวิทได้รับเกียรติเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดย CCN (CHINA CAMPUS NETWORK) โดยนำเสนอในส่วนของการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยเทคนิค Real Time-PCR ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ และขั้นตอนการอำนวยความสะดวกและผลการตรวจสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ


Covid19 Covid19 Covid19 Covid19


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

facebook instagram line youtube