แพ็กเกจรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ExoskeletonPromotion


Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) คืออะไร

TMS คือ เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยจะกระตุ้นที่เปลือกของสมองส่วนที่มีปัญหา ให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าในระบบประสาท เพื่อให้สมองและเส้นประสาทส่วนนั้นๆ เกิดการเชื่อมต่อของเซลประสาท เกิดการสั่งการหรือเรียนรู้การทำงานของสมองให้กลับมาใกล้เคียงปกติอีกครั้ง

TMS เหมาะกับใคร การใช้คลื่นแม่เหล็กเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูภาวะของโรคหรือกลุ่มอาการเหล่านี้
● ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
● ผู้ป่วยสมองหรือไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บ
● โรคพาร์กินสัน
● โรคปวดศีรษะไมเกรน
● โรคปวดที่เกิดจากระบบประสาทหรือเส้นประสาท
● โรคซึมเศร้า

TMS สามารถใช้ฟื้นฟูปัญหาทางกายภาพบำบัดอะไรได้บ้าง แน่นอนว่าการเลือกใช้เครื่อง TMS มากระตุ้นสมองเพื่อการฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยอย่างไรได้บ้างเช่น
● ปัญหาด้านการพูดและสื่อสาร
● ปัญหาด้านการกลืน การเคี้ยว
● ปัญหาด้านการรับรู้สติปัญญา การนึกคิด ความจำ
● ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
● ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือปัญหาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ


นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

    

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 9 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 971, 972


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: