TH EN

Home : บริการการแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู


          ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นอีกหนึ่งบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุขุมวิท ที่เน้นส่งเสริมการป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ

          โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีอันทันสมัยครบครัน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดตามมาตรฐาน นำไปสู่ความพึงพอใจ

          ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จะมีส่วนบริการต่างๆมากมาย เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งจัดโซนห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกปฎิบัติเป็นการส่วนตัว

          ห้องทำกายภาพบำบัด ให้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดจากภาวะทางกายภาพของผู้ป่วย

          ซึ่งการทำกายภาพบำบัด... หรือการให้การฟื้นฟูสภาพเพื่อรักษาอาการปวดหลังนั้น จะช่วย บรรเทาอาการปวดอักเสบที่หลัง ไม่ให้เป็นอาการเรื้อรังได้ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด

          นอกจากการรักษากับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความชำนาญแล้ว ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ยังได้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้เร็วขึ้น

          ห้องทำ Hyperbaric มีลักษณะคล้ายแคปซูล เป็นเครื่องมือที่ใช้การบำบัดด้วยออกซิเจน ความกดบรรยากาศสูง หมายถึง การรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในขณะที่ผู้ป่วยเข้าไปอยู่ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า 1 บรรยากาศ ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับการให้ออกซิเจนในความกดบรรยากาศปกติ จะช่วยให้การฟื้นฟูดีขึ้นและเร็วขึ้น

          พบบ่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วย มีความสามารถในการทำกิจกรรมลดลง วิตกกังวล ซึ่งทางศูนย์มีการให้บริการรักษาทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

          มีอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ทางศูนย์ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาบำบัด กับห้องทำ TMS เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ หากได้รับการรักษาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัด สามารถช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 30 – 60 % ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

          มาในส่วนห้องทำ EMG ฝังเข็ม การตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าที่สร้างจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคที่เกิดในเส้นประสาทหรือในกล้ามเนื้อ

          นอกจากนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางศูนย์ได้นำมาใช้ในการรักษาแล้ว ยังมีโซนออกกำลังกาย ในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการออกกำลังกาย แบบ In Zone ตามความหนักเบา ของการเต้นของหัวใจ โดยมีอุปกรณ์อำนวยครบครัน

          ซึ่งเราให้บริการต่อเนื่องกันมาค่อนข้างนานมากแล้ว เครื่องมือใหม่นี้ที่เข้ามาบำบัดนั้น ช่วยทำให้คนไข้ฟื้นคืน กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้รวดเร็วขึ้นมาก คือผู้ป่วยเองที่เคยได้รับบริการแบบมาตรฐานธรรมดา ก็จะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่ชัดเจนจริงๆ ขอบคุณผู้ป่วย ขอบคุณญาติทุกๆคน ที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของเรา รวมทั้งขอบคุณทุกท่านเลยที่บอกต่อกัน แล้วก็เชื้อเชิญให้ญาติมิตรหลายๆคนมารับบริการ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ซึ่งนำคุณภาพชีวิตกลับคืน ไปสู่ทุกคนได้เป็นอย่างดี

          ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในระดับแนวหน้าตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด