ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบรรยากาศภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกสบาย

การบริการ
 • การรักษาอาการปวดตามข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาท
 • การรักษากระดูกสันหลังคด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาต
 • การฟื้นฟูสมรรถภาผู้ป่วยโรคปอด ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ประกอบด้วยการจัดท่าการเคาะหลังเพื่อช่วยระบายเสมหะออกจากปอด การฝึกหายใจที่ถูกต้อง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
 • การฝังเข็ม
 • การดูแลสุขภาพเท้า
ห้องดูแล / เครื่องมือทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว

 • ห้องอาชีวบำบัด
 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่อง TMS
 • เครื่อง Shots wave

 

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 9 โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดบริการ ทุกวัน 07.00 - 20.00 น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-391-0011 ต่อ 971, 972

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู


สาระความรู้ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู