โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม
ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด Premium โดยชำระผ่านบัตรเครดิต รับส่วนลด 5%
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจหาความเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคหัวใจ ซึ่งหากรู้เร็วจะช่วยให้ป้องกันการเกิดโรคได้เร็วเช่นกัน