ตอนรับเทศกาลวันแม่ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับคนที่คุณรัก
โรงพยาบาลสุขุมวิทขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและร่วมรณรงค์ ให้หญิงไทย "ห่างไกล มะเร็งเต้านม"
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจหาความเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคหัวใจ ซึ่งหากรู้เร็วจะช่วยให้ป้องกันการเกิดโรคได้เร็วเช่นกัน