โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม
โปรแกรมตรวจ Your Heart Screening
เพราะ "หัวใจ" เป็นสิ่งสำคัญ การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองเพื่อกันการเกิดโรคได้
ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด Premium โดยชำระผ่านบัตรเครดิต รับส่วนลด 5%