เทคโนโลยีทางการแพทย์

 

ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath Lab)

 
 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan)

 

 

เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (MAMMOMAT Inspiration)

 
 

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)