กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาหัวข้อ "ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์ผสมผสาน" ในวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น.