โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เบาหวานและต่อมไร้ท่อ


พบผู้ป่วยเบาหวาน 422 ล้านคนทั่วโลก
43%ของการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือก่อนอายุ 70 ปี

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเบาหวานในวัยผู้ใหญ่ 4.8 ล้านคน เสียชีวิต 200 รายต่อวัน ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่าตนเองป่วย และยังไม่ได้รับการวินิจฉัย สิ่งสำคัญของเบาหวาน คือการรู้เร็ว รักษาทัน เพื่อควบคุมภาวะระดับน้ำตาล และลดโรคแทรกซ้อนที่อาจตามมา
ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า และมีโอกาสเสี่ยงตัดขาทิ้งสูง 10 20 เท่า และยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดตาบอดในภาวะเบาหวานขึ้นตา และโรคไตวาย


ต้อนรับวันเบาหวานโลก ซื้อ 1 ได้ถึง 3 เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และรับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) 2,900.- ปกติ 8,000.- ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. เท่านั้น
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน