นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 9:00 am - 5:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 9:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส 1:00 pm - 5:00 pm
วันศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm
วันเสาร์ 9:00 am - 5:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2526

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: เวชศาสตร์ครอบครัว

: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

; Pain Therapy with

: HPLT (High Power Laser Therapy)

: ESWT (Extrecorporeal Shock Wave Therapy)

: TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)