TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์

ปัณณวิชญ์
ชื่อแพทย์ นพ. ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนก เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติแพทย์  

ตารางออกตรวจ นพ. ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 9:00 am - 5:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 9:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส 1:00 pm - 5:00 pm
วันศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm
วันเสาร์ 9:00 am - 3:00 pm
วันอาทิตย์ -