แพ็กเกจวัคซีนป้องกัน IPD (เชื้อนิวโมคอคคัส)

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เด็ก


แพคเกจวัคซีนป้องกัน IPD เชื้อนิวโมคอคคัส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เด็ก
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 314, 317, 318ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: