วัคซีนโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เด็ก


แพคเกจวัคซีนไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์เด็ก
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 314, 317, 318