โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช


โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: