ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว 

การบริการ

 • ก่อนตั้งครรภ์
  วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • ระหว่างตั้งครรภ์
  ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรม เพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือก ในการคลอดตรวจทารกในครรภ์ด้วยเครื่อง ULTRASOUND ที่ทันสมัย
 • การคลอดบุตร
  ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงผ่าตัดและทำคลอดด้วยเครื่องมือทันสมัย
 • หลังคลอด
  การให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การตรวจคัดกรอง

 • ตรวจเช็คสุขภาพสตรีประจำปี โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกที่พบบ่อยมากที่สุด ด้วยวิธีพิเศษ (LIQUID BASE)
 • ตรวจรักษาโรคติดเชื้อในสตรี เช่น ตกขาวจากเชื้อรา พยาธิในช่องคลอด โรคทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจหามะเร็งรังไข่ มดลูก รวมถึงเนื้องอกชนิดต่างๆ พร้อมรักษา
 • ตรวจรักษาปัสสาวะเล็ดในสตรี รีแพร์ช่องคลอดหลังคลอดบุตรให้กระชับ รักษาสตรีวัยหมดประจำเดือนการปรับระดู โรคที่เกี่ยวกับระดูมาผิดปกติทั้งมากหรือน้อยหรือขาดโรคปวดประจำเดือน
 • ผ่าตัดโดยใช้กล้อง (LAPAROSCOPE)
 • ส่องกล้องตรวจภายใน (COLPOSCOPE)
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดบริการ ทุกวัน 08.00 - 20.00 น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

02-391-0011 ต่อ 356, 357

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์สูติ-นรีเวช


สาระความรู้ศูนย์สูติ-นรีเวช