นพ.  มาโนช   เครือวัลย์

นพ. มาโนช เครือวัลย์

สาขาที่ชำนาญ

มะเร็งนรีเวชวิทยา & การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. มาโนช เครือวัลย์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 5:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2544

วุฒิบัตร

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อนุสาขา

: มะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Colgoscope, Laparoscope, Oyn-Oncology