โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เบาหวานและต่อมไร้ท่อ


พบผู้ป่วยเบาหวาน 422 ล้านคนทั่วโลก
43%ของการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือก่อนอายุ 70 ปี

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเบาหวานในวัยผู้ใหญ่ 4.8 ล้านคน เสียชีวิต 200 รายต่อวัน ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่าตนเองป่วย และยังไม่ได้รับการวินิจฉัย สิ่งสำคัญของเบาหวาน คือการรู้เร็ว รักษาทัน เพื่อควบคุมภาวะระดับน้ำตาล และลดโรคแทรกซ้อนที่อาจตามมา
ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า และมีโอกาสเสี่ยงตัดขาทิ้งสูง 10 20 เท่า และยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดตาบอดในภาวะเบาหวานขึ้นตา และโรคไตวาย


โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน