โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

พบผู้ป่วยเบาหวาน 422 ล้านคนทั่วโลก
ป่วยเบาหวาน

เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า และมีโอกาสเสี่ยงตัดขาทิ้งสูง 10 20 เท่า และยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดตาบอดในภาวะเบาหวานขึ้นตา และโรคไตวาย

 


โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์อายุรกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: