ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสุขุมวิทให้บริการตรวจรักษาโรคเบาหวานแบบครบวงจร ด้วยทีมอายุรแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รวมทั้ง นักกำหนดอาหาร นักกายภาพ และพยาบาลวิชาชีพ โดยมีแนวทางการรักษาด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ ด้วยมาตรฐานในการดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

การบริการ

 • ประเมินผล ดูแลรักษา และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว
 • คัดกรองหาภาวะความเสี่ยงเบาหวาน รวมถึงวินิจฉัยโรคเบาหวานได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำชะลอผลแทรกซ้อนจากเบาหวาน
 • คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานทั้งหมด โดยแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเท้า เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแผลที่เท้า
 • มีบริการตรวจตา หัวใจ คัดกรองโรคไต อย่างน้อย ปีละครั้ง เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้น
 • ให้บริการตรวจรักษาแผลเบาหวาน ด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริคออกซิเจน (HBO) ซึ่งช่วยให้แผลหายเร็ว โดยเครื่องไฮเปอร์แบริค สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้หลายโรค ไม่ว่าจะเป็นแผลติดเชื้อ แผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผลเรื้อรังจากการฉายแสง แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโรคหูดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ในการรักษา

ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก รพ.สุขุมวิท มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิติที่ดีและลดโอกาสเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีความครบวงจรทั้งบุคลากรและเครื่องมือได้แก่

บุคลากร

 • ทีมอายุรแพทย์และอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ ที่ดูแลรักษาเบาหวานด้วยความเข้าใจ คอยรับฟัง และค่อยๆ ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นภาพโรคเบาหวาน จนสามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และดูแลตัวเองได้ อีกทั้งยังมีแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น จักษุแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและโรคไต ร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ทีมนักกำหนดอาหารวิชาชีพ คอยดูแลเรื่องอาหารของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสม
 • ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นักกายภาพบำบัด ช่วยสอนออกกำลังกายให้เหมาะในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมโรคเบาหวาน และยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
 • มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดูแลกรณีมีปัญหาภาวะแทรกซ้อน เช่น จักษุแพทย์ อายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจ อายุรแพทย์ ด้านโรคไต

เครื่องมือ

 • บริการตรวจรักษาแผลเบาหวาน ด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริคออกซิเจน (HBO) โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาในห้องปรับบรรยากาศความดันสูง เพื่อหายใจในออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ให้เข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ออกซิเจนแพร่กระจายไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะส่วนปลายได้มากขึ้น ร่างกายผู้ป่วยจะมีการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเลือด เมื่อเซลล์ต่าง ๆ ได้รับออกซิเจนมากขึ้นก็จะทำงานสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆ ได้ช่วยให้แผลหายเร็ว
 • ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบด้วยเครื่องวัด ABI (Ankle-Brachial Index)
 • ตรวจความรู้สึกที่ปลายเท้าด้วย Monofilament

สัญญาณบ่งชี้ที่ควรรับคำปรึกษา

อาการเตือนของโรคเบาหวานมีดังต่อไปนี้

 • น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
 • อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
 • เป็นแผลแล้วหายช้า
 • มีอาการชาบริเวณปลายมือ ปลายเท้า
 • หิวน้ำบ่อย ทั้งน้ำเปล่าหรือน้ำหวาน

น้ำหนักเกินอาจเสี่ยงเป็นโรคเรื้องรัง

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • เสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่ ลำไส้ เต้านม

พฤติกรรมที่อาจเป็นโรคอ้วน

 • ชอบกินหวาน ติดขนม น้ำอัดลม
 • กรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นโรคอ้วนและเบาหวาน
 • ไม่ชอบออกกำลังกาย
 • นอนน้อย
 • มีความเครียด
 

Diabetic Care Program โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่หากผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้เหมาะสม ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีตามเป้าหมายก็จะทําให้ผู้ป่วยห่างไกลจากโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ในทางกลับกันหากผู้ป่วยดูแลตนเองไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งระบบตา ไต หัวใจและหลอดเลือด และปลายประสาทเท้า ทําให้สูญเสียคุณภาพชีวิตและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างมาก

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลสุขุมวิท จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อคงไว้ให้ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
 

การให้บริการของโปรแกรม
 1. ผู้เป็นเบาหวานทุกรายที่เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับการดูแลที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามแนวทางการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
 2. ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายที่เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับหนังสือเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการปฏิบัติตัว 
 3. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเข้ารับการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้น
 4. ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว ได้รับความอบอุ่นสะดวกสบายในการมารับบริการที่ศูนย์เบาหวาน  ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและทีมที่ให้การดูแลรักษา 
 5. นอกจากนี้ทีมยังกระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้เป็นเบาหวานในครอบครัวด้วย

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดบริการ ทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ


สาระความรู้ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ