บทความ
เด็ก

พัฒนาการลูกสะดุด ถ้าไม่หยุด ติดจอ| โรงพยาบาลสุขุมวิท
วัคซีนภูมิแพ้ | โรงพยาบาลสุขุมวิท
การเล่นกีฬาล้วนมีผลต่อกระดูกและข้อของเด็ก| โรงพยาบาลสุขุมวิท
การได้เห็นเด็กๆ เติบโตไปตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น ถือเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองทุกคนควรจะให้ความสำคัญ และส่งเสริมในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้ พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมประจำโรงพยาบาลสุขุมวิท จะมาช่วยเสริมว่าทำไมเร
วัคซีน คือ สารที่เมื่อให้กับร่างกายแล้วจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ภูมิคุ้มกันที่เอ่ยถึงนี้ทำหน้าที่เสมือนทหารกล้ามาช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ
VAR_INCL_CK