บทความ
เด็ก

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า "สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี"
คุณพ่อ - คุณแม่ จำนวนมาก... ปรารถนาอยากจะให้ลูกรักเติบโตเป็นเด็กแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ เป็นความต้องการพื้นฐานที่อยากเห็นลูกมีสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่
อาการอย่างไรเรียกว่า "ท้องร่วง" ลูกท้องร่วงสังเกตได้จากการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ำพุ่ง หรือถ่ายเป็นมูกเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่า
ท้องผูก... เป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาการเรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่าย ทางการแพทย์นั้น "ท้องผูก" หมายถึง การถ่ายอุจจาระเป็นก้อน แข็ง
ภาวะชักจากไข้สูง (Febrile convulsion) เป็นภาวะที่ชักในขณะที่มีไข้ โดยสาเหตุมิได้เกิดจากการติดเชื้อทางระบบประสาท หรือเคยเป็นโรคลมชักมาก่อน ภาวะนี้พบบ่อยใน
VAR_INCL_CK