แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป


มะเร็งปากมดลูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: