แพ็กเกจตรวจเบาหวานขึ้นตา

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตา


เบาหวานขึ้นตา, ตรวจตา
แพ็กเกจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ตา
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 601, 602ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: