ศูนย์ตา

ศูนย์ตา

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญเเละต้องการ การดูเเลที่ดีที่สุด โรงพยาบาลสุขุมวิทมีศูนย์ตาที่ให้พร้อมให้บริการปรึกษา วินิจฉัยเเละดูเเลรักษาสุขภาพตา ตรวจหาความผิดปกติเเละโรคทางตาต่างๆ เราให้บริการตรวจตาทั่วไป ไปจนถึงการรักษาโรคตาที่ไม่พบบ่อยเเละมีความซับซ้อน เรามีความมั่นใจในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่ จักษุเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรามีความชำนาญในการวินิจฉัย เเละรักษาความผิดปกติทางตาได้ทุกโรค เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคมะเร็งตา โรคที่เกี่ยวกับเปลือกตา กระจกตาเเละเส้นประสาทรอบดวงตา

 

เรามีทีมจักษุเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเเต่ละสาขา อาทิ 

ศูนย์จอประสาทตา

ให้บริการทางด้านโรคจอตาเเละวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษา ผ่าตัดรวมถึงเลเซอร์รักษาจอตา เช่นเบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาเสื่อม จอประสาทตาบวม จอตาหลุดลอกเเละพังผืดตา ทางศุนย์เพรียบพร้อมด้วยทีมเเพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาเเละเครื่องมือที่ทันสมัยที่พร้อมให้บริการตรวจหาความผิดปกติของจอตา ดังนี้

  • OCT เครื่องสเเกนจอประสาทตา ขั้นของประสาทตาเเละความลึกของจอประสาทตา เครื่องนี้ช่วยในการวินิจฉัยเเละติดตามผลระยะยาวของโรคต้อหินเเต่ละโรคจอประสาทตา
  • Fundus Camera ถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยกล้องดิจิตอล ช่วยในการวินิฉัยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  • Photo coagulator  เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อรักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  • Accurus Virectomy เครื่องผ่าตัดวุ้นลูกตาขุ่นหรือมีสิ่งเเปลกปลอม

 

ศูนย์โรคกระจกตา

ให้บริการตรวจประเมินโรคกระจกตา เเละให้การรักษาเเละผ่าตัด เช่น โรคกระจกตาอักเสบ โรคติดเชื้อที่กระจกตา นอกจากนั้นทางทีมเเพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตามีความสามารถในเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา Corneal Transplant ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยวิธี DSAEK, DMEK เเละ PRK สำหรับผู้ที่มัปัญหาทางด้านสายตา ทางศูนย์มีทางเลือกการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดใส่คอนเเทคเลนส์เสริมภายในดวงตา Implantable Contact Lens (ICL) เเละ ORBSCAN 

 

ศูนย์ต้อหิน

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต้อหินโดยเฉพาะที่พร้อมให้การบริการตรวจรักษา ไม่ว่าจะเป็น โรคต้อหินเรื้อรัง ความดันตาสูงเฉัยบพลัน

เรามีความทันสมัยทั้งในเรื่องเครื่องมือตรวจ การรักษาด้วยยา เทคโนโลยีเเละเทคนิคการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเลเซอร์รวมถึง วิธีการรักษาโดยการผ่าตัด

 

 

การวินิจฉัยต้อหินทำได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังนี้

- การตรวจด้วยระบบดิจิตอล Digital Slit Lamp Microscope

- การตรวจความดันภายในลูกตาด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ Auto Tomometer
- การตรวจลักษณะมุมตา Gonioscopy

- การตรวจลักษณะของขั้วประสาทตาด้วยเครื่องสเเกนจอประสาทตาขั้นของประสาทตาเเละความลึกของจอประสาทตาช่วยในการวินิจฉัยเเละติดตามผลระยะยาวของโรคต้อหิน OCT (Coherence Tomography)
- การตรวจลักษณะของขั้วประสาทตา Fundus Photography

- การตรวจวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ CT-VF (Computer Visual Field Analysis)

 

โรคต้อหินสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาเพื่อลดความดันตา นอกจากนั้นเเล้วการรักษาด้วยเลเซอร์ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเเละใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้การรักษาโดยเลเซอร์จะเลือกทำได้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินเเละระยะของโรค

- Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) เป็นการใช้เลเซอร์รักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิดใช้ในกรณีที่รักษาด้วยยาหยอดตาเเล้วไม่ได้ผลดีนัก เเละมักใช้ร่วมกับวิธีการรักษาอื่นๆ

- Laser peripheral lridotomy (LPI) เป็นการใช้เลเซอร์รักษาโรคต้อหินร่วมกับการรักษาด้วยวิธี LPI หรือกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี LPI ได้

- Laser Cyclophotocoagulation  เป็นการใช้เลเซอร์รักษาโรคต้อหินในกรณีรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ไม่ได้ผล

 

บางครั้งในกรณีที่รักษาด้วยยาเเละเลเซอร์ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ทางทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราสามารถรักษาโรคต้อหินด้วยวิธีการผ่าตัด Trabeculectomy เป็นการผ่าตัดทำทางระบายสำหรับน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาใหม่เพื่อลดความดันตา เเละในกรณีที่การผ่าตัดวิธีเเรกไม่ได้ผล ทางเเพทย์อาจทำการผ่าตัดด้วยการใส่ท่อระบาย Aqueous Shunt Surgery เพื่อลดความดันตา

 

 

ศูนย์โรคตาเด็กเเละตาเข

ทีมจักษุเเพทย์เฉพาะทางที่มมีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตรวจประเมินรักษาโรคตาในเด็ก ไม่ว่าจะเป็นปกติของท่อน้ำตาในเด็ก สายตาผิดปกติในเด็ก เเก้ไขภาวะตาขี้เกียจ ผ่าตัดรักษาโรคตาเช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก ทีมเเพทย์มีความพร้อมรักษาบำบัดด้วยการฝึกกล้ามเนื้อตา Synoptophore เเละผ่าตัดเเก้ไขโรคกล้ามเนื้อตา 

 

ศูนย์รักษาตกแต่งเปลือกตา

ทางศูนย์มีเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเเละเสริมสร้างด้านความงามเเละเเก้ไขความผิดปกติของเปลือกตา โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตาเเละเบ้าตา ไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาตกหรือหย่อน เปลือกตาม้วนเข้าหรือม้วนออก ท่อน้ำตาอุดตัน ทั้งในเด็กเเละผู้ใหญ่ ตาโปนจากโรคไทรอยด์ เเละลักษณะเบ้าตาที่ผิดปกติเนื่องจากการบาดเจ็บหรืออุบัตติเหตุ

 

ศูนย์โรคตาทั่วไป

ศูนย์โรคตาทั่วไปให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางตาทั่วไป พร้อมให้การรักษาผ่าตัดในรายที่จำเป็น โรคที่พบบ่อยได้เเก่ โรคต้อกระจก สายตาผิดปกติ ต้อลม เเละต้อเนื้อ ทางศูนย์ให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนี้

- Auto Refraction เครื่องวัดสายตาเเละความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ

- Auto Tomometer เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ

- Biometry เครื่องวัดแก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียง

- Phacoemulsification เครื่องมือที่ช่วยสลายต้อกระจกโดยใช้เครื่อง Ultrasonic device ที่ทันสมัย

- YAG Capsulotomy เครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษาหลังผ่าตัดต้อกระจกซึ่งมีประสิทธิภาพสูง

 

ศูนย์ตา

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดบริการ ทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-391-0011 ต่อ 601, 602

 

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์ตา


สาระความรู้ศูนย์ตา