บทความ
ตรวจสุขภาพ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย และเป็นสาเหตุของ การเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ทั้งนี้สถานการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งกลุ่มโรคไม่ติดต่อนั้นเป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือ
การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ยิ่งในปัจจุบันที่มีโรคระบาด และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าโรค NCDs ที่เป็นเสมือนภัยเงียบที่เราควรต้องเฝ้าระวังสุขภาพของเราให้ห่างไกลโรคเหล่านี้ ดังนั้นหมอจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านมาตรวจสุขภาพประจำป
จากสถิติการพบโรคมะเร็งในผู้หญิงไทย อันดับ 1 และ อันดับ 2 มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกก็ยังครองแชมป์เช่นเคย ทั้งที่การแพทย์ก้าวหน้าช่วยเรื่องการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคในระยะแรกเริ่ม
8 สิ่งสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงที่ต้องบอกต่อเพื่อสุขภาพดีไปด้วยกัน
การตรวจสุขภาพ เป็นการประเมินสุขภาพ เพื่อตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์และความผิดปกติของร่างกาย ทำให้เราสามารถเตรียมพร้อมในการปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
VAR_INCL_CK