การผ่าตัดผ่านกล้อง microscopic surgery

ผ่าตัด,microscopic

การผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กและใช้กล้องช่วยขยาย (microscopic surgery) คืออะไร

โรคทางกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อยที่ทำให้ต้องรักษาโดยการผ่าตัดคือ การกดทับเส้นประสาท ซึ่งเทคนิคการผ่าตัดแบบดั้งเดิมคือการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ (open technique) เป็นการเปิดแผลยาว 8-10 ซม.ต่อการผ่า 1 ระดับ และผ่าตัดโดยการมองด้วยตาเปล่า ซึ่งทำให้การผ่าตัดในยุคแรกๆมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงเพราะการผ่าตัดต้วยการมองด้วยตาเปล่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทได้ง่าย รวมทั้งการที่ต้องเปิดแผลใหญ่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดมากหลังการผ่าตัด จึงต้องใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าที่ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติ ต่อมาการผ่าตัดก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาสู่การผ่าตัดแบบแผลเล็กบาดเจ็บน้อย (minimally invasive spine surgery) เช่น การผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กและใช้กล้องช่วยขยาย (microscopic surgery) เช่น การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังแบบใช้กล้องขยาย (microdiscectomy) โดยการเปิดแผลเล็กเพียง 2-3 ซม. ต่อการผ่าตัด 1 ระดับ และใช้อุปกรณ์เฉพาะสำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้องขยาย (microscope) ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อหลังน้อย ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดลดลง ส่งผลดีต่อผู้ป่วยทำให้ฟื้นตัวได้ไวและลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลที่สำคัญการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยใช้กล้องช่วยขยาย (microscopic surgery) จะช่วยให้เห็นหมอนรองกระดูกและเส้นประสาทได้ชัดเจนจากกำลังขยายของกล้องและความสว่างที่เพียงพอ จึงทำให้ความปลอดภัยสูงกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมมาก

เหมาะกับการรักษาโรคประเภทไหน

การผ่าตัดแบบใช้ microscope สามารถใช้ได้กับผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังได้ทุกตำแหน่งทั้งกระดูกคอ กระดูกอก และกระดูกเอว และสามารถใช้ในการรักษาโรคของกระดูกสันหลังได้เกือบทุกแบบ ทั้งโรคของหมอนรองกระดูก โรคจากความเสื่อมของปล้องกระดูก การกดทับเส้นประสาท หรือแม้แต่โรคที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเนื้องอกกระดูก

ข้อดี และข้อจำกัดของการผ่าตัดวิธีนี้

ข้อดีคือหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะเจ็บแผลน้อยเพราะเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก กล้ามเนื้อหลังจึงบาดเจ็บน้อย ทำให้ผู้ป่วยสามารถลุกยืนและเดินได้เร็ว ลดระยะเวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาล และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมมาก เนื่องจากการผ่าตัดโดยใช้กล้องช่วยขยาย (microscopic surgery) จะทำให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดมองเห็นเส้นประสาทที่มีขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน จึงลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทระหว่างการผ่าตัดได้มาก

ข้อจำกัดเดียวของการผ่าตัดแบบใช้ microscope คือ กรณีที่เป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลังหลายๆปล้อง เช่นการผ่าตัดแก้กระดูกสันหลังคด หรือการผ่าตัดแก้หลังค่อม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดแผลแนวยาว จึงไม่สามารถทำการผ่าตัดแบบแผลเล็กได้


นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์
นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์
แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 110, 111


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: