โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคทางเดินอาหารและตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์อายุรกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: