ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ

 ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ โรงพยาบาลสุขุมวิท 

ให้บริการดูแลรักษาและพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดที่อาการเจ็บป่วยวิกฤต โดยโรงพยาบาลสุขุมวิทมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สูติแพทย์ และทีมพยาบาลชำนาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด 

 
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการดูแลทารกแรกเกิด
 • ชุดอุปกรณ์สำหรับกู้ชีพสำหรับทารกแรกเกิด
 • เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ
 • เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น
 • ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกและปรับอุณหภูมิร่างกาย
 • ตู้อบสำหรับเคลื่อนย้ายทารก
 • เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดแบบละเอียด
 • เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
 • การใช้ไนตริกออกไซด์ในผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันเลือดในปอดสูง
 • การรักษาภาวะขาดออกซิเจนปริกำเนิดด้วยเครื่องลดอุณหภูมิกาย Therapeutic Hypothermia
บริการของศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ
 • การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
 • เป็นศูนย์รับส่งต่อทารกแรกเกิดวิกฤติจากโรงพยาบาลอื่น
 • ให้บริการทีมรับส่งต่อทารกแรกเกิดวิกฤต
 • ดูแลให้อุณหภูมิร่างกายทารกคงที่ จัดสิ่งแวดล้อมให้คล้ายกับในครรภ์ เพื่อการเจริญเติบโดและพัฒนาการที่ดีของทารก ได้แก่ การจัดท่านอน การลดความสว่าง ควบคุมระดับเสียงในหอผู้ป่วย และการกระตุ้นสัมผัส
 • จัดการและป้องกันการติดเชื้อของทารกขณะรักษาตัวในศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ
 • ให้สารอาหารได้แก่ น้ำนมแม่ หรือสารน้ำและอาหารทางหลอดเลือดในกรณีที่รับนมไม่ได้
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารก

 
ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ โรงพยาบาลสุขุมวิท 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-391-0011 ต่อ 1660
 
 

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ


สาระความรู้ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ