เรื่องของสายตา

ดวงตา คุณรู้ไหม? นอกจากการใช้คำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจกันแล้ว ดวงตาของเราก็เป็นอวัยวะสำคัญที่มีบทบาทและมีคุณค่ามากสำหรับเราทุกคน ประมาณกันว่า 70-80% ของสิ่งที่เรารับรู้และเรียนรู้ได้จากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญมาก

สายตาปกติ

เกิดจากกำลังรวมแสงของตาอยู่ในระดับพอดีเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา และกระจกตามความโค้งพอเหมาะ แสงจังไปตกพอดีที่จอประสาทตา ทำให้มองเห็นชัดเจนทั้งใกล้และไกล

สายตาสั้น

เกิดจากกำลังการรวมแสงของตามากเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากการที่กระจกตาโค้งมากเกินไป หรือขนาดลูกตายาวเกินไป แสงรวมก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้มองไกลไม่ชัด ในขณะที่มองใกล้ชัด

สายตายาวโดยกำเนิด

เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากการที่กระจกตาโค้งน้อยหรือขนาดลูกตาสั้นมากเกินไป ทำให้แสงรวมตัวกันหลังจอประสาทตา ทำให้มองไม่ชัดทั้งใกล้และไกล

สายตาเอียง

เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาในแนวต่างๆ ไม่เท่ากัน มักเกิดจากกระจกตาไม่กลม เปรียบได้กับผิวความโค้งด้านข้างของไข่ไก่ ทำให้แสงที่ตกในแนวต่างๆ ของกระจกตาไม่สามารถรวมเป็นจุดเดียวได้ ภาวะนี้มักเกดร่วมกับภาวะสายตาสั้น หรือยาวโดยกำเนิด ทำให้มองเห็นภาพซ้อน

สายตายาวมีอายุ

เกิดจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อภายในตา ที่ใช้ในการมองใกล้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติ เมื่ออายุเลย 40 ปี ภาวะนี้คนทั่วไปมักนำไปสับสนกับภาวะสายตายาวโดยกำเนิด

เนื้อหาโดย : ศูนย์ตาโรงพยาบาลสุขุมวิท 
ปรึกษาปัญหาเรื่องตาได้ที่ 
02391-0011 ต่อ 601, 602

VAR_INCL_CK