ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท

ออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย บรรยากาศที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกสบาย โดยประกอบด้วยการบริการ 3 ส่วน ได้แก่

  1. คลินิกลดอาการปวด (Pain Clinic) ที่สามารถช่วยลดอาการปวดจากระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุด ทั้งยังมีความพร้อมในการบริการที่ครอบคลุมถึงการลดอาการปวดจากอีกหลายโรคได้แก่...โรคไหล่ติด...ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ...เอ็นอักเสบ...ข้ออักเสบ ซึ่งควรได้รับการดูแล-การวินิจฉัยที่แม่นยำ เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าปัญหาอยู่ที่ใด ก่อนที่จะร่วมมือกับผู้ป่วยเพื่อการวางแผนการรักษาที่ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. คลินิกฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic) สำหรับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู “กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว” ได้แก่...ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต...ไขสันหลังบาดเจ็บ... สมองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ...ก็จะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยการเข้ารับการกระตุ้นเส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทส่วนปลาย กับรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นฉีดยาบางชนิด
  3. คลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) เนื่องจากคนทั่วไปอาจมีความเข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจต้องอยู่เฉย ๆ ห้ามออกแรงทำอะไรต่อมิอะไรซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะจริง ๆ แล้วผู้ป่วยควรต้องได้รับการฟื้นฟูด้านหัวใจตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมที่โปรดปรานได้เร็วมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมคลินิกฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)

คลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมรองรับเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาโรคหัวใจมาโดยเฉพาะ โดยแพทย์จะทำการวางแผนเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจให้มีการพัฒนากล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆของร่างกายกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นดังเดิม โดยช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจจากการสวนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จากภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือจากการผ่าตัดโรคหัวใจต่างๆ

การบริการที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นอกจากจะฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรคหัวใจแล้ว ยังประกอบด้วยการสอนและแนะนำการออกกำลังกาย การให้ความรู้ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตในเรื่องอาหารกับนักกำหนดอาหาร เพื่อเพิ่มการดูแลสุขภาพที่ดี และเพิ่มคุณภาพชีวิต

เป้าหมายของคลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ คือการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ตามแต่ปัญหาเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในอนาคตและปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณ

  • หัวใจวาย
  • การสวนโรคหลอดเลือดหัวใจ และใส่ขดลวด
  • หัวใจล้มเหลว
  • เจ็บหน้าอก
  • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
  • การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และอื่นๆ

ผลลัพธ์จากการใช้บริการ

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจคือการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในระยะยาว โดยไม่ใช่แค่การฟื้นฟูทางสมรรถภาพหัวใจที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเท่านั้น แต่ต้องปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การลดละสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจขึ้นซ้ำ อาทิ การเลิกบุหรี่ การลดความเครียด การควบคุมน้ำหนัก เพื่อสามารถกลับไปดำเนินการใช้ชีวิตได้ตามปกติ และลดการเกิดโรคหัวใจซ้ำ ที่พร้อมให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


กายภาพ

บทความ

Peripherl Magnetic Stimulation (PMS) คืออะไร ?


 

นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 9 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 971, 972ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

   
VAR_INCL_CK