ตาขี้เกียจ

 ตาขี้เกียจ หรือ แอมไบลโอเปีย (Lazy Eye) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีระดับการมองเห็นผิดปกติ แต่จากการตรวจตาทั่วๆ ไปไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ
 
ตาขี้เกียจมีความสำคัญอย่างไร
 
ตาขี้เกียจ เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กมีการมองเห็นผิดปกติ ตาใดตาหนึ่ง หรือทั้ง 2 ตา พบว่ามีความชุกของโรคประมาณ 1-5% จากการ สำรวจของ WHO
 
สาเหตุ
 
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตาขี้เกียจ ได้แก่ ภาวะตาเหล่ ภาวะสายตายาวหรือสั้น หรือเอียงผิดปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไขด้วยแว่น ภาวะหนังตาตกและภาวะต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น
 
จะทราบได้อย่างไรว่าเด็กคนไหนมีตาขี้เกียจ
 
วิธีที่ดีที่สุด คือ การตรวจวัดระดับการมองเห็นในเด็กทีละตา และดูว่าเด็กมีตาเหล่หรือมีค่าสายตาผิดปกตหรือไม่ ซึ่งโดยปกติในบางประเทศ คุณครูจะเป็นผู้ดูแลวัดระดับสายตา และดูความผิดปกติทางตาในเบื้องต้น ถ้าพบความผิดปกติจึงส่งต่อให้จักษุแพทย์ตรวจ แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีระบบนี้ฉะนั้นควรจะนำเด็กไปพบจักษุแพทย์โดยตรง
 
การรักษา
 
การรักษาจะได้ผลดีในเด็กอายุน้อยๆ แต่หากไม่ได้รับการรักษาจนเด็กโต อายุเกิน 8-9 ขวบ การรักษามักจะไม่ได้ผล การรักษาทำโดยใช้แว่นตา ถ้าเด็กมีสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น หรือสายตายาว ร่วมกับการปิดตาข้างที่มีการมองเห็นดีเพื่อกระตุ้น ให้ตาที่เป็น
ตาขี้เกียจกลับมาเห็นเป็นปกติ และหากเกิดจากภาวะตาเหล่ ต้อกระจกอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข เป็นต้น
 
"ตาขี้เกียจรักษาได้ไม่ยาก..เพียงมาตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุและรับการแก้ไขก่อนจะสายเกินไป"
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตา โรงพยาบาลสุขุมวิท
0-239-0011 ต่อ 601,602
VAR_INCL_CK