นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

แผนก

ตา

สาขาที่ชำนาญ

โรควุ้นตา และจอประสาทตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 5:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2537

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2543

: เวชศาสตร์ครอบครัว ,เวชศาสตร์ป้องกัน, แขนงสาราณสุขศาสตร์ แพทย์สภาอนุสาขา

: สาขาจอประสาทตาและวุ้นตา, ต้อกระจก THE NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY, USA ปี 2552ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: นํ้าวุ้นตาและจอประสาทตา, The New York Eye and Ear Infirmary, New York, USA ปี 2552ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก

: โรคของจอประสาทตา และวุ้นตา

: โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา

: ทำการรักษาด้วยการใช้ยา, เลเซอร์ และการผ่าตัดจอประสาทตา