สุขภาพตับตรวจเช็คได้ง่าย ๆ ด้วยเครื่อง Fibroscan

“โรคตับ” อาจเป็นโรคที่ใครหลาย ๆ คนไม่ได้นึกถึง แต่โรคตับกลับเป็นโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโรคตับที่ว่านี้ คือ โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี คนไข้ที่มีอาการตับอักเสบเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดพังผืดในตับจนกระทั่งกลายเป็นภาวะตับแข็งได้ในที่สุด หากเป็นตับแข็ง อาจส่งผลให้เกิดตับวายได้ อีกทั้งคนที่เป็นโรคตับแข็งนี้ มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น การตรวจเช็คตรวจสุขภาพตับ หรือหมั่นตรวจอาการผิดปกติต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เครื่องตรวจสุขภาพตับ Fibroscan

เครื่อง Fibroscan เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าพังผืดในตับ และสามารถตรวจวัดปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ในตับได้เช่นกัน การใช้เครื่อง Fibroscan ตรวจตับจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจค่าพังผืดและปริมาณไขมันในตับได้แม่นยำ การตรวจด้วยเครื่องนี้เป็นวิธีการตรวจตับแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากกว่าการตรวจในอดีตที่ใช้การเจาะเอาเนื้อเยื่อในตับเพื่อตรวจ

กลุ่มเสี่ยงที่ควรรับการตรวจ Fibroscan

  1. ผู้ป่วยโรคตับ หรือ มีผลตรวจพบภาวะตับผิดปกติ
  2. ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบี และ ซี
  3. ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับ
  4. ผู้มีภาวะอ้วนลงพุง น้ำหนักเกินมาตรฐาน
  5. ผู้ป่วยเบาหวาน
  6. ผู้ที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานาน
  7. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ
  8. ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพตับอย่างละเอียด

สาเหตุเหล่านี้ ทำให้ตับเกิดการอักเสบเรื้อรังจนเซลล์ของตับตาย เมื่อเซลล์ตับตายก็จะกลายเป็นพังผืดสะสมในตับ หากมีพังผืดสะสมอยู่มาก นำไปสู่โรคตับแข็ง ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับมากขึ้น การใช้เครื่องมือ Fibroscan จะช่วยให้สามารถประเมินระยะพังผืดที่สะสมอยู่ในตับได้ ซึ่งช่วยวางแผนการรักษาและติดตามได้

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

การตรวจตับด้วยเครื่อง Fibroscan ดีอย่างไร?

การใช้เครื่อง Fibroscan ในผู้ป่วย สามารถตรวจวัดปริมาณไขมันในตับ รวมถึงพังผืดในตับได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นาน ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว สามารถทดแทนการเจาะชิ้นเนื้อได้ในบางกรณี ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคตับได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เข้าสู่การตรวจติดตามรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรค อีกทั้งยังสามารถทำซ้ำได้เรื่อย ๆ และที่สำคัญ การใช้เครื่องมือชนิดนี้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากในวงการแพทย์

ข้อจำกัดในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง Fibroscan

คนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 เนื่องจากคลื่นเสียงไม่สามารถส่งผ่านชั้นไขมันไปถึงเนื้อตับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ Pacemaker และผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบรุนแรง การใช้เครื่อง Fibroscan อาจทำให้การแปลผลมีความคลาดเคลื่อนได้

การเตรียมตัวก่อนตรวจตับด้วยเครื่อง Fibroscan

คนไข้ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan เนื่องจากอาหารจะทำให้การไหลเวียนของเลือดในตับมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้การแปลผลมีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกันนพ.กรณ์ เลิศพิภพเมธา
นพ.กรณ์ เลิศพิภพเมธา
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 1a โรงพยาบาลสุขุมวิท
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 20.00 น.
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225-227