บัตรสมาชิก VIP (VIP Member Card)


          โรงพยาบาลสุขุมวิทขอมอบสิทธิพิเศษแด่ท่านสมาชิกคนสำคัญด้วย VIP Member Card ซึ่งเหมาะสำหรับทุกท่านที่มาใช้บริการ เพราะไม่จำกัดอายุของผู้สมัครเป็นสมาชิก

ค่าสมัครสมาชิกใหม่ : เพียง 1,000 บาท / ท่าน / ปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

กรณีชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด มีสิทธิรับส่วนลด 10%
    1. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Room)
    2. ค่ายา (Medicine)
    3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

กรณีชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ร่วมกับ บัตรสมาชิกโรงพยาบาล หรือ บัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ โรงพยาบาลสุขุมวิทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลด 7%
    1. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Room)
    2. ค่ายา (Medicine)
    3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

หมายเหตุ
-  สามารถรับส่วนลดได้ทันที เมื่อสมัครสมาชิก
-  บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี หรือ 365 วัน
-  กำหนดระยะเวลาการต่อบัตร 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่บัตรหมดอายุ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกการเงินส่วนหน้า โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทรศัพท์ : 02-391-0011บัตรสมาชิกสุขภาพ VIP Member Card

บัตรสมาชิกสุขภาพ VIP Member Card