บทความ
สาระเกี่ยวกับ COVID-19

โรงพยาบาลสุขุมวิท เปิดคลินิกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ COVID-19 ระบาดในช่วงนี้ โดยจะให้มีการคัดกรองตั้งแต่มีการเดินเข้ามาหรือขับรถเข้ามา ก็จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเส
VAR_INCL_CK