บทความ
สาระเกี่ยวกับ COVID-19

Q&A ไขข้อสงสัยวัคซีน Covid-19 | โรงพยาบาลสุขุมวิท
คำแนะนำของผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อ | โรงพยาบาลสุขุมวิท
Alternative Hospital Quarantine (AHQ) at SUKUMVIT HOSPITAL | โรงพยาบาลสุขุมวิท
ปี 2020 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่คนทั่วโลกได้รู้จักกับโรคอุบัติใหม่อย่างโรค Covid-19 ที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง
VAR_INCL_CK