บทความ
ลูกค้าประกัน

โรงพยาบาลสุขุมวิท นำโดย นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขุมวิท จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา สำหรับสมาชิกสโมสรผู้เชี่ยวชาญการขายประกันสุขภาพ Health
โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ เพรสทีจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น Japanease Help Desk แห่งแรกในประเทศไทย
ผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท ตามวงเงินหน้าบัตรประกันรายบุคล และประกันกลุ่มของท่าน รายชื่อบริษัทประกันสุขภาพรายบุคคล และประกันกลุ่มไม่ต้องสำรองจ่าย ในการใช้บริการรักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสุขุมวิท
VAR_INCL_CK