บทความ
เต้านม

อาการผิดปกติของเต้านมที่เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอาจมีความสัมพันธ์กับมะเร็งที่เต้านม ให้ผู้หญิงทุกคนได้ตระหนักว่าถ้ามีอาการผิดปกติต่อไปนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจ
“มะเร็งเต้านม” ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิงไทยปัจจุบัน
เมื่อผู้หญิงทุกคนอายุเข้าเลข 4 นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ก็ควรได้รับการตรวจ "แมมโมแกรม" แต่มีใครรู้บ้างว่าการตรจแมมโมแกรมนั้น สำคัญอย่างไร?
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในหญิงไทย และมีอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมถึง1 ใน 8 คน
VAR_INCL_CK