อยากฟันสวย มาจัดฟัน กันเถอะ

ในวัยรุ่นบางกลุ่มอาจคิดว่าการจัดฟันเป็นแฟชั่น ใครๆ ก็จัดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นที่ควรจัดฟัน เพราะการจัดฟันไม่ได้เน้นที่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว การจัดฟันมุ่งคำนึงถึง ระบบการบดเคี้ยวให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และความสวยงามเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยกัน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อบ่งชี้นี้ ในการจัดฟันมีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ในการจัดฟัน

  • แก้ไขการซ้อนเก และปรับการเรียงตัวของฟันให้อยู่ในสภาพปกติ
  • ให้มีการบดเคี้ยวได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ
  • ลดอัตราการเกิดฟันผุ
  • บำบัดแก้ไข และลดอัตราการเกิดโรคปริทันต์
  • แก้ไขโครงสร้างใบหน้าที่ผิดปกติ เข้าสู่สภาพปกติ
  • เปลี่ยนบุคลิกภาพ และทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

เรียบเรียงโดย :
ศูนย์ : ทันตกรรม
ปรึกษาทันตแพทย์ : 02-391-0011

VAR_INCL_CK