เพื่อลูกน้อยฟันดี

ในขณะที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ ควรปรับเปลีียนพฤติกรรมการทานและใช้ชีวิตประจำวัน ดังนี้

  1. รับประทานอาหารให้ครบ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ เพื่อให้ลูกมีโครงสร้างฟันที่สมบูรณ์
  2. แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (แปรงหลังอาเจียนด้วย)
  3. ทุกครั้งที่ไปตรวจครรภ์ ควรตรวจฟันด้วย
  4. อย่าซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากยาบางชนิดจะมีผลเสียต่อฟันของลูกในอนาคต เช่น เตตตร้าชัยคลีน
  5. ถ้ามีฟันผุ หรือเหงือกอักเสบ ควรรักษาในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน

เรียบเรียงโดย :
ศูนย์ : ทันตกรรม
ปรึกษาทันตแพทย์ : 02-391-0011

VAR_INCL_CK