ทพ. ดนัย จารีมิตร [ท.9729]

ทพ. ดนัย จารีมิตร [ท.9729]

สาขาที่ชำนาญ

ทันตกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพ. ดนัย จารีมิตร [ท.9729] ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 4:00 pm - 7:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -
ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
การศึกษาหลังปริญญา

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2561
หมายเหตุ :

  • ออกตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.00-19.00 น.