พญ. จุฑามาศ ตันคุณากร

พญ. จุฑามาศ ตันคุณากร

สาขาที่ชำนาญ

ตจวิทยา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จุฑามาศ ตันคุณากร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -
 
ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: Dermatologistการศึกษาหลังปริญญา

: Clinical Fellow, สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2558ความสนใจพิเศษ

: Cosmetic Laser Botox

: Dermatology disease เช่น autoimmune bullous diseaseหมายเหตุ :

  • ออกตรวจตามนัดหมาย