นพ.  วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร

นพ. วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 2:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 12:00 am
วันพุธ 8:00 am - 12:00 am
วันพฤหัส 8:00 am - 2:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 3:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 8:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2533

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2541

: เวชศาสตร์ครอบครัว